Science Ping
Animal Animal Rescues

The beauty of birds in the central-south highlands

Under the influence of humans, the creatures of the central-south highlands are in decline, the image of precious birds is also disappearing.

Chim hút mật (Nectariniidae). Thức ăn của phần lớn các loài hút mật là mật hoa, một số loài ăn cả sâu bọ khi nuôi chim non. Việt Nam đã bắt được các vật mẫu của loài chim hút mật ở Di Linh, Tây Ninh, Biên Hòa và Phú Quốc.Nectariniidae (Nectariniidae). Most of the nectar-absorbing species feed on nectar, some of which feed on insects when feeding young birds. Vietnam has captured specimens of nectar-sucking birds in Di Linh, Tay Ninh, Bien Hoa and Phu Quoc.

Cận cảnh chim Cu Rốc lớn. Có 84 loài trên thế giới, trong đó Việt Nam có 10 loài chim Cu Rốc. Đặc trưng của chúng có mỏ và đầu rất lớn, loài lớn nhất có trọng lượng trung bình khoảng 210g, dài khoảng 33cm. Chúng sống trong môi trường tự nhiên là các khu rừng, ăn côn trùng và trái cây. Quả sung là thức ăn ưa thích nhất của chúng. Cu Rốc được cho là tác nhân quan trọng trong việc phát tán hạt giống trong các khu rừng nhiệt đới.Close-up of large cuoc bird There are 84 species in the world, of which Vietnam has 10 species of Cuoc birds. Their characteristic feature is a very broad beak and head, the largest species with an average weight of about 210 g and a length of about 33 cm. They live in the natural habitat of forests, eating insects and fruits. Figs are their favorite food. Cuoc is believed to be an important agent in the propagation of seeds in tropical forests.

Chèo bẻo xám (Dicrurus leucophaeus baker). Ở Việt Nam chèo bẻo xám làm tổ ở các vùng rừng núi thuộc các tỉnh ở bắc bộ, nhưng số lượng không nhiều, mùa đông chúng di cư xuống phía nam.  Chèo bẻo xám có đặc điểm: mặt lưng xám tro xám có ánh thép xanh, mặt bụng xám tro hơi nhạt hơn, có ánh thép rất mờ, cánh và đuôi xám có ánh tím và lục, phần bị che khuất của lông cánh đen nhạt.

Dicrurus leucophaeus baker (Dicrurus leucophaeus baker). In Vietnam, the Gray Paddle breeds in the mountainous areas of the northern provinces, but in small numbers it migrates south in winter.

The gray palette has the following characteristics: ash gray back with steel green, slightly lighter ash gray belly, with very pale steel reflections, gray wings and tail with purple and green reflections, darkened part of the pale black wing.

Chim Họa mi Langbiang (Crocias langbianis) - một trong những loài đặc hữu của Việt Nam. Hoạ mi Langbiang hay còn được gọi là Mi núi Bà là loài chim quý hiếm thuộc bộ Sẻ, họ Khướu. Loài chim này chỉ có thể được tìm thấy ở độ cao trên 1.500m.one of the endemic species of Vietnam. Hoa Mi Langbiang, also known as Mi Nui Ba, is a rare bird of the Se tribe, the Khom family. This bird can only be found at altitudes above 1500 m.

Chim Xanh (Chloropseidae). Chúng là một trong ba họ chim đặc hữu của vùng sinh thái Indomalaya. Các loài chim này có hình dáng giống như chào mào (Pycnonotidae), sinh sống trong các khu rừng. Mặc dù nhóm này có xu hướng màu nâu xám, chúng có dị hình lưỡng tính, với chim trống có bộ lông màu xanh lục và vàng.  Các loài Chim Xanh thường ăn quả, mật ong và đôi khi ăn cả sâu bọ. Chúng có lưỡi nhọn, thích hợp với việc ăn mật. Chúng đẻ 2-3 trứng trong tổ trên cây.

Blue bird (Chloropseidae). They are one of three families of birds endemic to the Indomalaya ecoregion. These birds have a crest appearance (Pycnonotidae) and live in forests. Although this group tends to be greyish brown, they are hermaphrodites, with the male having green and yellow plumage.

Bluebirds typically eat fruit, honey, and sometimes even insects. They have sharp blades, which are suitable for eating honey. They lay 2-3 eggs in the nest on the tree.

Chim Cành cạch đen (Hypsipetes leucocephalus Gmelin). Ở Việt Nam, về mùa đông phân loài này có ở các vùng núi rừng từ biên giới phía bắc cho đến đèo Hải Vân, Lâm Đồng (Bidoup Núi Bà).  Chim đực trưởng thành có đặc điểm đầu, cổ và phần trên ngực trắng. Toàn phần còn lại của bộ lông đen hay nhạt, thỉnh thoảng có vệt nâu. Dưới đuôi thỉnh thoảng có viền trắng. Chim cái có bộ lông như chim đực nhưng mặt bụng thường màu xám thẫm. Bộ lông của phân loài này có nhiều biến đổi, có thể gặp những cá thể mà đầu có ít nhiều lông đen.

Gmelin Hypsipetes leucocephalus bird. In Vietnam, in winter, this subspecies is found in mountainous areas from the northern border to Hai Van Pass, Lam Dong (Bidoup Nui Ba).

Adult males have a white head, neck and upper breast. The rest of the coat is black or light, sometimes with brown streaks. The tail is sometimes white. The female bird has the same plumage as the male, but the abdomen is usually dark gray. The plumage of this subspecies varies widely, and can be found in individuals whose heads have more or less black hair.

Chim Phướn lớn (Green-billed Malkoha). Đây là loài chim có lông mặt lưng xám đen thẫm, hơi ánh lục, lông cánh và lông đuôi màu hơi thẫm hơn nhưng ánh lục cũng nhiều hơn, các lông đuôi có phần mút trắng, lông ở cằm, họng và ngực tua ra; ngực và bụng xám. Ở Việt Nam, loài này có ở phần Nam Trung bộ và Nam bộ. Chúng thường sống ở các ven rừng những chỗ có cây cối rậm rạp.Big Chim Phon (Green-billed Malkoha). It is a bird whose dorsal is dark gray, slightly greenish, the feathers of the wings and the feathers of the tail are slightly darker but greener, the feathers of the tail are a little white, the feathers of the chin, the throat and chest are pulled; gray chest and belly. In Vietnam, this species is found in south-central and southern regions. They often live on the edge of forests where dense trees are found.

Chim Cu rốc đầu đỏ (Megalaima asiatica). Ở Việt Nam, loài này có ở hầu hết các vùng, những chỗ có nhiều cây cối rậm rạp và không cao quá 800m.Megalaima asiatica. In Vietnam, this species is found in most areas, where there are many dense trees and no more than 800 m high.

Chim hút mật họng hồng. Trên hình là chim trống. Con trống có đặc điểm: Đỉnh đầu lục ánh thép có phớt ánh vàng; trước mắt, má, tai, hai bên và trên cổ, lưng trên, các lông cánh thứ cấp phía trong và lông bao cánh đen nhung; lưng dưới, vai và những lông bao cánh kề vai, hông và trên đuôi xanh ánh đỏ.The birds suck the honey down the pink throat. Above is the male bird. The drum has the following characteristics: The top of the head is greenish steel with a golden cup; front eyes, cheeks, ears, sides and upper neck, upper back, internal secondary wing feathers and black velvet sheath; lower back, shoulders and wings covering shoulders, hips and tail reddish green.

Chim hút mật họng hồng - Chim mái. Con mái có đặc điểm: mặt lưng lục vàng với các lông ở đỉnh đầu có vệt thẫm ở giữa lông; đuôi đen; cánh nâu hơi viền hung; lông đuôi giữa có viền trắng ở mút. Birds suck pink honey throat – Females. Females are characterized by a yellowish green dorsal surface with hairs at the top of the head with dark streaks in the middle of the feathers; black tail; brown wings slightly hooked; hair in the middle of the tail with a white border on the tip.

Related posts

The driver got angry when the ‘unknown drought’ smashed the car window just to save … a puppy in the middle of the afternoon was extremely sunny

Science Ping

Mysterious penguins disappear in winter

Science Ping

Dogs save owners from burning house

Science Ping

Leave a Comment