Science Ping
History

12 richest cities in world history

Many prosperous cities are renowned for having splendid architecture, a rich and lavish life of residents, as well as great legacies for mankind.

12. El Dorado: El Dorado is a legendary town located somewhere in Central or South America with an endless source of gold, even the streets are also paved with gold, forcing Spanish colonial efforts to spend a lot of money. research efforts. The name of the city refers to the rulers who ruled the land that is now Colombia north of the Andes. The residents here are skilled jewelers and have an endless source of gold. Besides being used for crafting and presenting to the gods, gold is also used for exchange and commerce.

11. Cuzco: Cuzco từng là thủ đô của Đế chế Inca. Ngày nay, kiến trúc của nó thể hiện công nghệ và phong cách của từng thời kì khách nhau. Trong thời kì phát triển, người Inca đã xây dựng một ngôi đền, đường đi và hệ thống dẫn nước, thành phố thời đó rất hiện đại, quy hoạch tốt và vô cùng thịnh vượng nhờ ở vào vị trí trung tâm đế chế.

11. Cuzco: Cuzco was once the capital of the Inca Empire. Today, its architecture embodies the technology and style of each period. During the period of development, the Incas built a temple, a path, and a plumbing system. The city at this time was very modern, well planned and extremely prosperous thanks to its location in the heart of the empire.

10. Tenochtitlan: Hình thành từ năm 1325, Tenochtitlan là thủ đô của người Mexico. Thành phố được xây dựng trên mặt nước này vô cùng ấn tượng và giàu có. Giống như Venice, thành phố này được nối bằng các kênh đào và chỉ có thể đi bằng thuyền hoặc đi bộ. Những tòa tháp và những công trình khổng lồ vươn lên khỏi mặt nước, cư dân có thừa nước sạch để sử dụng hàng ngày. Tại đây có rất nhiều đền đài, các công trình công cộng, lâu đài và thậm chí cả sở thú.

10. Tenochtitlan: Founded in 1325, Tenochtitlan is the capital of Mexico. This city built on water is extremely impressive and rich. Like Venice, this city is connected by canals and can only be reached by boat or on foot. Huge towers and structures rise out of the water. Residents have plenty of clean water for daily use. It has many temples, public buildings, castles and even zoos.

9. Great Zimbabwe: Thật khó tin nhưng thành phố Great Zimbabwe, thủ đô của Vương quốc Zimbabwe thời đồ sắt, từng là một trung tâm giao thương giàu có và lớn nhất khu vực, với các tuyến đường buôn bán sang tận Trung Quốc. Ngoài ra, gần thành phố có mỏ vàng lớn, phần lớn các giao dịch của nó đều nhờ vào nguồn tài nguyên này. Thành phố có cung điện hoàng gia được bảo vệ bởi tường cao. Thành phố tuyệt diệu này bị bỏ hoang vào năm 1450 sau khi các mỏ vàng đã cạn kiệt.

9. Great Zimbabwe: It’s hard to believe, but the city of Great Zimbabwe, capital of the Iron Age Kingdom of Zimbabwe, was once the richest and largest trading center in the region, with highways commercial as far as China. In addition, near the city with a large gold mine, most of its transactions are based on this resource. The city has a royal palace protected by high walls. This wonderful city was abandoned in 1450 after the exhaustion of the gold mines.

8. Damascus: Đây là thành phố có cư dân sinh sống liên tục cổ nhất thế giới. Damascus trở nên giàu có nhờ những thương gia hoạt động trên các tuyến đường giao thương quan trọng. Thành phố này có những công trình ấn tượng được xây dựng nhờ sự giàu có thời cổ đại như nhà thờ Hồi giáo Umayyad, thành cổ, chợ và quảng trường... 8. Damascus: It is the oldest city in the world permanently inhabited. Damascus became rich thanks to merchants operating on important trade routes. This city has impressive structures built thanks to the wealth of ancient times such as the Umayyad mosque, the old city, the market and the square …

7. Tây An: Thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã có hơn 3.100 năm lịch sử và được mệnh danh là một trong 4 thủ phủ vĩ đại nhất Trung Quốc thời cổ. Trong lịch sử, đây là nơi con đường Tơ Lụa nổi tiếng bắt đầu. Tây An có rất nhiều tường thành và đền miếu được bảo tồn tốt, đó là minh chứng cho sự giàu có và quan trọng của khu vực này.7. Xi’an: The capital of Shaanxi Province, China, has more than 3,100 years of history and is named one of the 4 largest capitals of ancient China. Historically, this is where the famous Silk Road started. Xi’an has many well-preserved ramparts and temples, which testify to the richness and importance of the region.

6. Cahokia: Cahokia là một thành phố của thổ dân trước thời Colombia tìm ra châu Mỹ. nằm cạnh sông Mississipi, tức St. Louis, Missouri ngày nay. Thành phố ít người biết tới này là một trong những khu dân cư lớn và có tầm ảnh hưởng nhất tại châu Mỹ vào thời kì đó. Nó được xây dựng từ 500 năm trước khi thổ dân châu Mỹ tiếp xúc với người châu Âu. Ngày nay thành phố này gần như đã biến mất. Tuy nhiên, vào thời đó, đây là một trong những nơi thịnh vượng nhất với những tuyến đường giao thương mở rộng. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các đồ gốm, vỏ ốc, đồng, gỗ và đá, bằng chứng cho thấy khu vực này là trung tâm nông nghiệp quan trọng.6. Cahokia: Cahokia is an aboriginal town before the Colombian era discovered the Americas. It is located next to the Mississippi River, namely St. Louis, Missouri today. This little-known city was one of the largest and most influential neighborhoods in America at the time. It was built 500 years ago when Native Americans came into contact with Europeans. Today this city has almost disappeared. However, at that time it was one of the most prosperous places with wide trade routes. Archaeologists have found pottery, seashells, copper, wood, and stone, evidence that the area is an important agricultural center.

5. Plovdiv: Nằm ở Bulgaria, Plovdiv có hơn 6.000 năm lịch sử và từng là một phần quan trọng của đế chế La Mã. Nhà văn Lucian từng ca ngợi Plovdiv là thành phố lớn nhất và đẹp nhất trong mọi thành phố. Các di tích cổ xưa cho thấy thành phố này có rất nhiều công trình công cộng, đền thờ, nhà tắm và rạp hát ấn tượng. Ngoài ra, thành phố này còn có hệ thống nước sạch và nước thải tiên tiến, được bảo vệ bởi một lớp tường đôi chịu lực tốt. 5. Plovdiv: Located in Bulgaria, Plovdiv has over 6,000 years of history and was an important part of the Roman Empire. Writer Lucian once praised Plovdiv as the biggest and most beautiful city of all cities. Ancient monuments show that the city has an impressive variety of public buildings, temples, bathrooms, and theaters. In addition, the city also has an advanced water and sewer system, protected by a double-walled well.

4. Babylon: Babylon từng là một thành phố giàu có, hiện đại và quyền lực dưới sự trị vì của vua Nebuchadnezzar. Thành phố Babylon rất rộng lớn, với một bức tường gạch dày bao quanh cùng 250 tòa tháp cao tới gần 140m. Thành phố có hào bao quanh và có sông Euphrates chảy ngang qua, đem lại nước sinh hoạt cho cư dân thành phố. Người Babylon còn nổi tiếng với nghệ thuật chế tác vàng: thành phố từng có tượng thần Ba’al bằng vàng, một chiếc bàn làm từ gần 23.000 kg vàng, một tượng sư tử và một tượng hình người cũng bằng vàng. Ngoài ra, cung điện của vua Nebuchadnezzar được mô tả là vô cùng tráng lệ, một trong những cung điện lộng lẫy nhất từng được xây dựng.4. Babylon: Babylon was a rich, modern and powerful city during the reign of King Nebuchadnezzar. The city of Babylon is very large, with a thick brick wall surrounding 250 towers almost 140 m high. The city is surrounded by a moat and the Euphrates River flows through it, providing water to the inhabitants of the city. The Babylonians are also famous for their art of handling gold: the city once had a golden statue of Ba’al, a table made up of nearly 23,000 kg of gold, a lion statue and a human image. Golden. Additionally, King Nebuchadnezzar’s palace has been described as extremely magnificent. It is one of the most splendid palaces ever built.

3. Athens: Đây là một thành phố có quyền lực lớn vào thời cổ đại, nơi đặt nền móng cho nền văn minh phương Tây. Nơi này có dân cư sinh sống liên tục trong ít nhất 7.000 năm. Athens nổi tiếng với di sản nghệ thuật, sự đóng góp cho triết học, giáo dục, tôn giáo và nhiều lĩnh vực khác. Những thành tựu về khiến trúc là minh chứng cho sức mạnh và quyền lực của thành phố này, bao gồm những công trình công cộng khổng lồ như Agora, Acropolis và sau này là những nhà thờ kiểu Byzantine quan trọng.

3. Athens: It is a city with great power in ancient times, which laid the foundation for Western civilization. This place has been inhabited continuously for at least 7,000 years. Athens is famous for its artistic heritage, contributions to philosophy, education, religion and many other fields. The architectural achievements testify to the strength and power of this city, including massive public buildings such as the Agora, the Acropolis and later important Byzantine style churches.

2. Rome: Thành Rome thời cổ đại là một trong những trung tâm của sự giàu có, nghệ thuật, văn hóa, chính trị... Nó thường được coi là nơi ra đời của nền văn minh phương Tây. Chứng cứ về sự giàu có cũng như khả năng tạo những công trình nghệ thuật và kiến trúc tuyệt vời của Rome vẫn còn tới ngày nay, từ đấu trường La Mã tới những tượng đá hoa cương đã tồn tại qua nhiều thế kỉ. Thời đó, La Mã đã là một thành phố văn minh, thịnh vượng, với rất nhiều cửa hàng, chợ, hiệu sách, hiệu bán giày và gia vị, đem lại cho các cư dân một cuộc sống tiện nghi và thoải mái.

2. Rome: Rome in Antiquity is one of the centers of wealth, art, culture, politics … It is often considered the cradle of Western civilization. Evidence of Rome’s wealth and ability to create amazing works of art and architecture still remains today, from the Roman arena to the marble statues that have been around for centuries. At that time, Rome was a civilized and prosperous city, with numerous shops, markets, bookstores, shoe and seasoning stores, providing its inhabitants with a comfortable and comfortable life.

1. Constantine: Được đặt theo tên hoàng đế Constantine, thành phố đẹp đẽ và giàu có này là thủ đô của đế chế Byzantine. Công nghệ, nghệ thuật và văn hóa của Constantinople vượt trội hơn mọi thành phố khác của châu Âu trong hơn 1.000 năm. Tại đây có những đường phố rộng lớn, tòa án, tòa nhà thượng viện, tường bảo vệ và một cánh cổng lớn bằng vàng, một khu chợ và còn nhiều công trình tuyệt vời khác. Đến thế kỉ 12, đồ khảm và lụa trở nên phổ biến ở Constantinople. Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của thời kì đó rất cao, các cư dân đều khá giả và có thể chi tiền cho những món đồ đắt già. Constantinople có ảnh hưởng tương đối lớn về cả văn hóa và nghệ thuật tới phương Tây, nhất là Venice (đối tác giao thương của thành phố).

1. Constantine: Named after Emperor Constantine, this beautiful and wealthy city was the capital of the Byzantine Empire. Constantinople’s technology, art and culture have surpassed any other city in Europe for over 1000 years. It has wide streets, courts, Senate buildings, guard walls and a large golden gate, a market and many other wonderful buildings. In the 12th century, inlays and silk became popular in Constantinople. The demand for art from this period was very high. Residents are well-off and can afford to spend money on expensive items. Constantinople has had a relatively large influence on culture and art in the West, especially Venice (the city’s trading partner).

Related posts

The miracle of the “1-0-2” in history: the battle of Carthage on the Alps

Science Ping

The reason Mongolia has become the largest empire in history

Science Ping

December 28: Galileo discovers a new planet in the solar system

Science Ping

Leave a Comment